Počítačová gramotnost

Počítačová gramotnost v dnešní digitální éře představuje soubor znalostí, dovedností a kompetencí nezbytných pro efektivní využívání počítačů a informačních a komunikačních technologií (IKT) v běžném životě.

Co zahrnuje počítačová gramotnost?

 • Základní znalosti:
  • Základní terminologie a koncepty týkající se počítačů a IKT
  • Hardware a software: rozlišení komponent, funkce a jejich propojení
  • Operační systémy: základní principy fungování a běžné úkony
  • Práce s běžnými aplikacemi: textové editory, tabulkové procesory, prezentační nástroje, internetové prohlížeče
  • Bezpečnost na internetu: ochrana před malwarem, phishingovými útoky a kyberšikanou
 • Praktické dovednosti:
  • Práce s myší a klávesnicí
  • Psaní deseti prsty
  • Vyhledávání informací na internetu
  • Komunikace online: e-mail, chat, videokonference
  • Zpracování textu a tabulek
  • Tvorba prezentací
  • Stahování a instalace softwaru
  • Řešení běžných technických problémů
 • Digitální gramotnost:
  • Kritické myšlení a hodnocení informací nalezených online
  • Rozpoznání dezinformací a fake news
  • Dodržování autorských práv a licenčních podmínek
  • Respektování soukromí a online etikety
  • Využívání technologií pro zodpovědnou komunikaci a spolupráci

Proč je počítačová gramotnost důležitá?

 • Umožňuje aktivní zapojení do digitální společnosti a přístup k informacím a službám.
 • Zvyšuje produktivitu a efektivitu v práci i v osobním životě.
 • Posiluje komunikační a kolaborační dovednosti.
 • Rozvíjí kritické myšlení a schopnost rozlišovat důvěryhodné zdroje informací.
 • Přispívá k mediální gramotnosti a odolnosti vůči manipulaci.
 • Zvyšuje sebevědomí a posiluje digitální inkluzi.

Jak se naučit počítačovou gramotnost?

Existuje mnoho způsobů, jak si osvojit dovednosti počítačové gramotnosti:

 • Kurzy a školení: Pořádané vzdělávacími institucemi, knihovnami, neziskovými organizacemi i soukromými firmami.
 • Online kurzy a tutoriály: Dostupné na platformách jako YouTube, Udemy, Coursera a Khan Academy.
 • Samostudium: Pomocí učebnic, online manuálů a praktických cvičení.
 • Praxe: Aktivní používání počítače a IKT v každodenním životě.

Závěr:

Počítačová gramotnost je klíčovou dovedností pro aktivní a plnohodnotný život v digitální společnosti. Investice do rozvoje těchto dovedností se vám mnohonásobně vrátí v podobě lepších pracovních i osobních příležitostí, posílené komunikace a celkové digitální gramotnosti.

Seznam kurzůÚvodní stránka