školení řidičů

Školení řidičů referentských vozidel je povinné pro všechny zaměstnance, kteří řídí motorová vozidla do 3,5 t na pracovní (služební) cestě. Cílem školení je zvýšit bezpečnost silničního provozu a předcházet dopravním nehodám.

Obsah školení je stanoven zákonem o silničním provozu a zákonem o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Školení by mělo pokrýt následující oblasti:

Zásady bezpečné jízdy a defenzivní řízení
Pravidla silničního provozu
Technické vlastnosti motorových vozidel
Povinnosti a odpovědnost řidičů
Postup při dopravní nehodě

Školení může mít prezenční nebo online formu. Prezenční školení obvykle trvá jeden den a probíhá ve formě přednášek, cvičení a praktických ukázek. Online školení je kratší a může probíhat v libovolném čase a místě.

Na konci školení by měl každý účastník absolvovat test, který prokazuje jeho znalosti a dovednosti. Po úspěšném absolvování testu obdrží účastník osvědčení o absolvování školení.

Školení řidičů referentských vozidel je důležitým krokem ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. V České republice se každoročně stane několik tisíc dopravních nehod, při kterých jsou zraněni nebo usmrceni řidiči nebo spolucestující. Školení může pomoci těmto nehodám předcházet.

Seznam kurzůÚvodní stránka
Last modified: Wednesday, 17 January 2024, 9:52 PM