Skip to navigation Skip to navigation Skip to search form Skip to login form Skip to main content Skip to footer

Blog entry by Petr Vavroušek

Nový bodový systém 2024
Nový bodový systém 2024

Nový bodový systém pro řidiče v České republice začal platit 1. ledna 2024. Cílem změn je zjednodušení a lepší přehlednost systému, snížení sankcí za menší prohřešky a naopak zpřísnění trestů za závažné a nebezpečné přestupky.

Změny v systému bodů

  • Zjednodušení systému

Původní bodový systém zahrnoval pět bodových sazeb, nový systém jich má pouze tři: 2, 4 a 6 bodů. Hranice pro „vybodování“ a odebrání řidičského průkazu zůstává stejná, tedy 12 bodů.

  • Snížení sankcí za menší prohřešky

Za méně závažné přestupky, které jsou nyní bodově ohodnoceny 1 nebo 2 body, budou nově řidiči platit nižší pokuty. Například za překročení rychlosti o 20 km/h v obci bude pokuta 2000 Kč místo 3000 Kč.

  • Zpřísnění trestů za závažné přestupky

Za závažné přestupky, které jsou nyní bodově ohodnoceny 4 nebo 6 body, budou nově řidiči platit vyšší pokuty a budou jim také hrozit delší zákazy řízení. Například za jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog bude pokuta 15 000 Kč místo 10 000 Kč a zákaz řízení až na 3 roky místo 2 let.

Změny v sankcích

  • Blokové pokuty

U závažných přestupků se zvyšují sazby blokových pokut na místě, které už nebudou moci být jen symbolické. Například za jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog bude bloková pokuta 10 000 Kč.

  • Odvolání

Řidiči budou mít nově možnost odvolat se proti rozhodnutí o uložení bodů. Odvolání bude projednávat správní orgán.

Informace o bodovém kontu

Řidiči budou mít nově možnost se snadno a rychle informovat o stavu svého bodového konta. Novela zákona umožňuje, abyste mohli dostávat informace o stavu a změnách bodového konta prostřednictvím SMS nebo e-mailu.

Závěr

Nový bodový systém má za cíl zlepšit bezpečnost na silnicích a snížit počet dopravních nehod. Zjednodušení systému a snížení sankcí za menší prohřešky by mělo vést k tomu, že řidiči budou méně často porušovat pravidla silničního provozu. Zpřísnění trestů za závažné přestupky by pak mělo odradit řidiče od riskantního chování.


  
Scroll to top