Skip to navigation Skip to navigation Skip to search form Skip to login form Skip to main content Skip to footer

Blog entry by Petr Vavroušek

Novela silničního zákona 2024
Novela silničního zákona 2024
Novela zákona o silničním provozu, která vstoupila v platnost 1. ledna 2024, přinesla řadu změn v oblasti silničního provozu. Tyto změny mají za cíl zvýšit bezpečnost na českých silnicích, zefektivnit provoz a zároveň zpřísnit sankce za nejzávažnější dopravní přestupky.

Změny v bodovém systému

Mezi nejvýznamnější změny patří zjednodušení bodového systému. Dosavadních pět skupin trestných bodů bude nahrazeno třemi kategoriemi:

2 body: přestupky s menší mírou nebezpečí, jako je například jízda bez zapnutých světel, překročení rychlosti o 10 km/h nebo jízda po vyhrazeném pruhu

4 body: přestupky s vyšší mírou nebezpečí, jako je například jízda pod vlivem alkoholu nebo drog, předjíždění v protisměru nebo jízda v protisměru

6 bodů: nejzávažnější přestupky, jako je například těžké ublížení na zdraví způsobené dopravní nehodou, jízda bez řidičského oprávnění nebo usmrcení člověka při dopravní nehodě

Za 12 trestných bodů řidič přijde o řidičský průkaz. Pro ztrátu řidičáku tak postačí spáchání dvou nejvážnějších přestupků za 6 bodů, resp. tří středně závažných přestupků za 4 body.

Změny v rychlostních limitech

Novela zákona zvyšuje maximální povolenou rychlost na vybraných úsecích dálnic z 130 km/h na 150 km/h. Tato změna se však týká pouze úseků, které jsou pro tuto rychlost vhodné a bezpečné.

Změny v povinnosti mít při jízdě řidičský průkaz a osvědčení vozidla

Novela zákona ruší povinnost mít při jízdě řidičský průkaz a osvědčení vozidla. Řidiči však budou muset mít tyto doklady u sebe, pokud je budou kontrolovat policisté.

Změny v trestech za dopravní přestupky

Novela zákona zvyšuje pokuty za některé dopravní přestupky. Například za jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog se pokuta zvýšila z 10 000 Kč na 20 000 Kč.

Změny pro začínající řidiče

Novela zákona zavádí tzv. režim L17, který umožňuje řidičům mladším 18 let řídit motorové vozidlo skupiny B pod dohledem zkušeného řidiče, který má řidičské oprávnění alespoň pět let.

Změny v odpovědnosti provozovatele vozidla

Novela zákona omezila zodpovědnost provozovatele vozidla za přestupky řidiče. Doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku řidiče, se nebude započítávat do promlčecí doby u přestupku provozovatele vozidla.

Novela zákona o silničním provozu je významným krokem k zvýšení bezpečnosti na českých silnicích. Zjednodušení bodového systému, zvýšení pokut za některé přestupky a zavedení režimu L17 jsou opatření, která by měla přispět ke snížení počtu dopravních nehod.

  
Scroll to top