ON-LINE ŠKOLENÍ PRO ZAMĚSTNANCE

Rychlý kontakt: +420 608 12 20 70

Obchodní podmínky

Dodavatel a sídlo:

Ing. Aleš Jehurnov

Lidická 1354/24

787 01 Šumperk

Česká republika

IČ:  04914864

E-mail: alesjehurnov@ereferenti.cz


Fakturační údaje: 

Mgr. Petr Vavroušek, DiS.

8. května 52

787 01 Šumperk

Česká republika

IČ: 01304453

E-mail: petrvavrousek@ereferenti.cz


Objednávky: 

E-mail: objednavky@ereferenti.cz


Technická podpora: 

Po – Pá od 9 – 17 hodin

Tel.: +420 608 12 20 70

E-mail: podpora@ereferenti.cz

Objednání zboží – kupní smlouva 

Zákazník objednává zboží - certifikační kódy - pomocí objednávkového formuláře. Před odesláním objednávky je vypočítána konečná cena a odesláním objednávky zákazník s touto cenou souhlasí. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Připsáním částky na účet dodavatele se považuje smlouva za uzavřenou. Platnost vydaných certifikačních kódů je 1 rok od data objednávky. 

Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy 

Zákazník může bez udání důvodu objednávku zrušit. Objednávka je také automaticky zrušena, pokud částka na objednávce není uhrazena do 1 měsíce od data vytvoření objednávky. Dodavatel může zrušit objednávku pouze písemně (mailem) a je povinen zákazníkovi do 14 dnů vrátit případnou částku dle objednávky – pokud již byla zákazníkem poukázána na účet dodavatele. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší, dodavatel vrátí nebo nahradí zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu. 

Způsob platby 

Platba za služby je prováděna kartou, převodem na účet 2700964723/2010, dobírkou nebo po dohodě hotově v sídle dodavatele – Šumperk, Lidická 1354/24.

Ochrana osobních údajů objednatele 

Při nakládání s daty se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Zasláním návrhu na kupní smlouvu dává objednatel výslovný souhlas se zpracováním svých dobrovolně poskytnutých osobních údajů. Mgr. Petr Vavroušek, DiS., 8. května 52, 787 01 Šumperk se tímto zaručuje, že veškeré informace poskytnuté uživatelem budou dále zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně. Objednatel dává souhlas se zpětným oslovením – upozorněním na vypršení platnosti objednaných certifikátů. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zpětným oslovením může objednatel kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailové zprávy na objednavky@ereferenti.cz. 

Závěrečné ustanovení 

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit. Změněné podmínky budou zveřejněny na této stránce nejméně dva týdny před účinností nových obchodních podmínek.