ON-LINE ŠKOLENÍ PRO ZAMĚSTNANCE

Rychlý kontakt: +420 608 12 20 70

Dokumenty ke stažení

Pokud nemůžete vyplnit objednávku elektronicky můžete využít následujích formulářů:

Seznam účastníků (Školení řidičů) - formát xlsx Microsoft Excel

Seznam účastníků (Bezpečnost práce a požární ochrana) - formát xlsx Microsoft Excel

Seznam účastníků (Bezpečnost práce) - formát xlsx Microsoft Excel

Seznam účastníků (Požární ochrana) - formát xlsx Microsoft Excel

Seznam účastníků (Základní registry) - formát xlsx Microsoft Excel

Seznam účastníků - formát pdf Adobe Acrobat Reader (připravujeme)


Vyplněný formulář zašlete na emailovou adresu objednavky@ereferenti.cz.